DOKTORGRADSPROSJEKT

Presentasjon av  doktorgradsprosjektet Mineraler og naturfenomener- kunstneriske uttrykk gjennom regelbasert forskning finnes på Research Catalogue [internasjonal database for kunstnerisk forskning]. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2014-2019 ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling for Kunst og håndverk og støttet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Disputas fant sted på 12.juni 2019. 

mer informasjon https://www.researchcatalogue.net/view/590895/628932

 

kvikkleire i Kattmarka_2009
Fra felt, 2 måneder etter kvikkleireraset i Kattmarka, 2009
Fra arbeidsprosess med keramiske tavler, Kunsthøgskolen i Oslo 2016