PUBLIKASJONER


Billedkunst Nr.2-3 MÅLE, 2019 
Oppmåling av en ustabil virkelighet (side 24-55)
Tekster skrevet av Katrine Køster Holst
Språk: Norsk
Introduksjon av Kjetil Røed.


Kunsthåndverk Årgang 39 Nr.152, 2019
Formernes språk (side 26-30), Brøytekanten (side 31)
Tekster skrevet av Anne Gry Haugland og Katrine Køster Holst
Foto: Katrine Køster Holst
Språk: Norsk/Dansk
Introduksjon av Cecilie Tyri Holt.

Med tillatelse fra Tidsskriftet Norsk Kunsthåndverk kan artikkelen leses her som pdf  Formernes spraak_KKH_AGH NorskKunsthaandverk2019


CERAMICS NOW! i grandi artisti della ceramica contemporanea
Museo Internazionale delle ceramiche in Faenza. Catalogue edited by Irene Biolchini, Claudia Casali. Language: Italiensk / engelsk. First edition: June 2018
ISBN: 978-88-96427-96-5


[21.02.2020_siden er under arbeid]