DOKTORGRADSPROSJEKT 2014-2019

Presentasjon/dokumentasjon av doktorgradsprosjektet Mineraler og naturfenomener- kunstneriske uttrykk gjennom regelbasert forskning finnes på Research Catalogue (internasjonal database for kunstnerisk forskning)   Prosjektet ble gjennomført i perioden 2014-2019 ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling for Kunst og håndverk og støttet av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Disputas fant sted på 12.juni 2019.     https://www.researchcatalogue.net/view/590895/628932

Foto: Vegard Kleven

Avsluttende utstilling for offentlighet og bedømmelse var på Kunstnernes Hus i  Oslo 22.-27. januar 2019, som en del av Kunsthøgskolens Forskningsuke.